Ing. Milan Šušlík – SILVEEX

Cenník

Vážení obchodní partneri,

 

 

 

 

naša firma si Vám dovoľuje predložiť náš ponukový list na sezónu 2018

     Produkčná plocha našej firmy o výmere 2 ha sa nachádza v 700 m.n.m. v obci Vavrišovo.

Dlhodobo sa venujeme pestovaniu sadbového materiálu, zberu semien z registrovaných zdrojov a okrasných drevín, stratifikáciou, výsevmi a škôlkovaním. Odborná spôsobilosť č. 2109/2001 – 710 a registrácia č. LM-A071 P.

    Vo svojej ponuke máme rôzne druhy voľnokorenných a kontajnerovaných rastlín – letničky, trvalky, skalničky, balkónové kvety, bonsaje, lesné, okrasné, úžitkové a ovocné dreviny.

    Špeciálnu ponuku predstavuje sortiment lesných semenáčikov a sadeníc. Voľnokorenný sadbový materiál je pestovaný klasickými a progresívnymi technológiami výsevov, škôlkovaním a podrezávaním koreňového systému.

    V sezóne 2018 Vám ponúkame nasledovný sortiment voľnokorenných lesných a okrasných semenáčikov,  sadeníc a odrastkov – cena sa vždy tvorí na základe dohody.

Drevina EK nový Vek Výška-cm Množs. tis.ks Cena
           
Smrek obyčajný

SM

Picea abies

pab215LM-617 1/0 -5 80 0,05
pab215LM-617 1/0 -5 120 0,05
pab216LM-123 1/0 -5 40 0,05
pab216LM-123 1/0 -5 150 0,05
pab215LM-617 2/0 5-15 20 0,05
pab216LM-123 2/0 5-15 60 0,05
pab216TS-839 2/0 5-20 50 0,10-0,20
pab226NO-518 2/0 5-20 50 0,10-0,20
pab225KM-029 2/0 5-20 70 0,10-0,20
pab224KM-026 2/0 5-20 90 0,10-0,20
pab216LM-123 1-2 15-30 200 0,10-0,20
pab215LM-617 2-1 15-30 200 0,10-0,20
pab215LM-617 2-1 15-30 30 0,10-0,20
pab216LM-123 2-1 15-30 155 0,17-0,30
pab225CA-007 2-1 15-40 35 0,17-0,50
pab215LM-760 2-1 15-50 70 0,17-0,50
pab236SN-710 2-1 15-50 45 0,17-0,50
           
Smrekovec opadavý

SC

Larix decidua

lde216LM-018 1/0 -10 30 0,10        
lde225LM-019 1/0 -10 40 0,10
lde225LM-019 1/0 -10 45 0,15-0,30
lde216LM-018 1/0 -10 110 0,15-0,30
lde225LM-019 1-1 15-45 53 0,20-1,00
lde216LM-018 1-1 15-50 4 0,20-1,00
lde225LM-016 1-1 15-60 20 0,20-1,00
lde216LM-018 1-1 15-60 20 0,20-1,00
lde216LM-018 1-2 15-60 14 0,20-1,00
           
Borovica lesná/  BO

Pinus silvestris

psy215LM-340 1/0 -10 60 0,10
psy216LM-012 1/0 10-30 6 0,10
psy215LM-340 1/0 10-30 30 0,10
psy215LM-340 1-1 10-30 15 0,12-0,50
           
Jedľa bielokôrá

JD

Abies alba

aal215LM-055 1/0 -10 100 0,20
aal216TS-662 2-1 -10 100 0,15-0,50
aal216TS-662 2-2 -20 25 0,15-0,50
aal216LM-052 2-2 15-30 15 0,15-0,50
aal225SN-044   15-30 10  
           
Kosodrevina

KS

Pinus mugo

pmu118LM-101 1/0 -10 10 0,10
pmu118LM-101 1-1 10-20 15 0,10-0,50
pmu118LM-101 1-2 10-40 15 0,20-5,00
           
Borovica limb.  LB pce118PP-115 1/0 -10 80 0,50-20,00
pce318PP-003 2-3-8 20-100 0,7 4,00-20,00
           
Borovica  čierna BC

Pinus nigra

Liptov 1/0 -10 3 0,20
Liptov 1-1 15-30 1 0,30-5,00
           
Buk lesný

BK

Fagus sylvatica

fsy 215DT-282 1/0 10-30 80 0,15-0,50
fsy225SV-048 1/0 10-30 60 0,15-0,50
fsy224TV-003 1/0 10-30 90 0,15-0,50
fsy224TV-003 1-1 20-60 40 0,15-0,50
fsy213KA-292 1-1 20-60 60 0,15-0,50
fsy 214DT-283 1-3 20-60 35 0,15-0,50
fsy216-LM-001 1-3 20-60 8 0,15-0,50
           
Jelša sivá  JX

Alnus incana

ain115LM-001 1/0 10-50 15 0,10-0,18
ain115LM-001 1-1 30-100 5 0,10-5,00
           
Jelša lepkavá JL

Alnus glutinosa

agl115LM-001 1/0 10-50 10 0,15-5,00
         
           
Jelša zelená JZ

Alnus viridis

avi116LM-115 1-1 20-80 2 0,10-0,30
avi117LM-015 1-1 20-80 4 0,10-0,30
avi117LM-015 1/0 10-25 6  
           
Jaseň štíhly/  JS

Fraxinus excels.

fex115LM-001 1-1 5-25 10 0,10-0,30
         
           
Dub zimný/  DZ

Quercus petraea

qpc212LM-489 1/0 5-25 10 0,15-2,00
qpc213BS-004 1-2-2 20-40 2 0,5-2,00
           
Javor horský/  JH

Acer pseudoplatanus

aps115LM-001 1/0 5-30 15 0,10-0,30
aps115LM-001 1-1 20-60 10 0,15-3,00
           
Javor mliečny JM

Acer platanoides

apl115LM-001 1/0 5-30 5 0,10-0,20
         
           
Javor poľný JP

Acer campestre

Liptov 1/0 5-15 3 0,10-0,20
         
           
Breza plstnatá BV

Betula pubs.xverruc

bpv115LM-002 1/0 -5 10 0,05
bpv115LM-001 1-1 15-60 10 0,10-5,00
           
Breza bradav.BR

Betula verucc.

bpe115LM-002 1/0 -5 10 0,05
bpe116LM-017 1/0 -5 8 0,05
bpe115LM-001 1-1 15-60 10 0,10-5,00
bpe117LM-215 1-1 15-60 15 0,10-5,00
           
Lipa malolistá/  LM

Tilia cordata

tco115LM-001 1-3 30-80 0,9 0,10-1,00
tco115LM-008 1-8 60-300 4 0,30-10,00
           
Hrab obyčajný/  HB

Carpinus betulus

Liptov 1/0 10-20 3 0,30-25,00
cbe114BY-004 2-1-1-9 100-300 1 0,50-100,00
           
Brest horský BH

Ulmus scabra

umo115LM-009 1/0 -10 2 0,10-0,50
umo115LM-009 1-1 15-60 7 0,20-0,50
           
Jarabina vtáčia JB

Sorbus aucuparia

sau115LM-001 1-1 20-60 7 0,10-0,50
sau117LM-115 1-1 20-60 8 0,10-0,50
  sau115LM-001 1/0 5-30 13 0,10-0,20
  sau117LM-115 1/0 5-30 10 0,10-0,20
           
Duglaska tisolistá

DG

Pseudotsuga menz.

Liptov 1/0 -10 3 0,10-0,30
Liptov 2/1 15-40 3 0,20-5,00
         
           

Jedle- voňavá, kórejská, kaukazská, grécka.                    

Hlohy, tisy, šípka, kaliny, tuje rôznej veľkosti.

Borovice himalájske, čierne, Banksove, pagaštan konský, brezy a iné druhy a kultivary.

 

+ letničky, trvalky, ovocné dreviny, ruže, odrastky, kríky, substráty, záhradná architektúra, poradenstvo, servis.

 

 

Uvedené ceny sú orientačné, dohoda je možná-pri väčšom odbere je cena tvorená po vzájomnej dohode. V prípade potreby a záujmu môžeme zabezpečiť dovoz  materiálu.

Kontakt: Ing. Milan Šušlík, Záhradníctvo , Vavrišovo 906 ( pri kostole).

Objednávky: Ing. Milan Šušlík-SILVEEX, Liptovský Peter 254, 033 01 Liptovský Hrádok

Mob.: 0903 501 763

Email: silveex@hradok.net, zahradnictvo@hradok.net

www.zahradnictvo-suslik.sk

 

Pri objednávkach, prosím, uvádzajte Vašu emailovú adresu a telefónny kontakt, skvalitníme a zrýchlime našu komunikáciu.

Ďakujeme.                                                                                   

 

                                                                                                           Ing. Milan Šušlík

                                                                                                           majiteľ a riaditeľ firmy

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *