Ing. Milan Šušlík – SILVEEX

Naša ponuka

Dovoľujeme si Vám ponúknuť

okrasné dreviny,lesné sadenice, ovocné dreviny, kvety ap. vlastnej slovenskej produkcie zo Záhradníctva Vavrišovo za akciové a výpredajové ceny.

Uvedený rastlinný materiál môžete využiť pri skrášľovaní vašej obce, ulíc, okolia, ciest, živých plotov, parkov, chodníkov, potokov, budov, ap.

Ide o nasledovnú ponuku voľnokorenných drevín:

TUJA –        Thuja occidentalis Maloniana, Globosa………………… 50-80 cm

Smrek sivý-     Picea glauca…………………………………………………50-120 cm

Borovica limba-     Pinus cembra…………………………………………20-60 cm

Jedľa voňavá-     Abies balzamea…………………………………………50-120 cm

Jedľa kaukazská-    Abies normaniana…………………………………..30- 100 cm

Jedľa grácka-    Abies cephalonica ………………………………………20- 50 cm

Kosodrevina-     Pinus mugo……………………………………………….20-50 cm

Jarabina vtáčia-     Sorbus acuparia……………………………………..40-120 cm

Hrab obyčajný-      Carpinus betulus…………………………………….60-150 cm

Lipa čajová-      Tilia cordata……………………………………………….30-60 cm

Javor horský-    Acer pseudoplatanus………………………………….80-150 cm

Jelša sivá-      Alnus incana…………………………………………………60-150 cm

 

Akciová cena je  1 €/ks

 

Termín odberu predpokladáme v závislosti od jarného  počasia od 15.3. 2014 až do 5.5 2014.

Pozdravujeme Vás a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.