Ing. Milan Šušlík – SILVEEX

Semenáčiky a sadenice lesných drevín

Dlhodobo sa venujeme pestovaniu sadbového materiálu, zberu semien z registrovaných zdrojov, stratifikáciou, výsevmi a škôlkovaním. Odborná spôsobilosť č. 2109/2001 – 710 a registrácia č. LM-A071 P.

Vážení obchodní partneri,

naša firma si Vám dovoľuje predložiť náš ponukový list na sezónu JESEŇ 2018 – JAR 2019
Produkčná plocha našej firmy o výmere 2 ha sa nachádza v 700 m.n.m. v obci Vavrišovo.
Dlhodobo sa venujeme pestovaniu sadbového materiálu, zberu semien z registrovaných zdrojov a okrasných drevín, stratifikáciou, výsevmi a škôlkovaním. Odborná spôsobilosť č. 2109/2001 – 710 a registrácia č. LM-A071 P.
Vo svojej ponuke máme rôzne druhy voľnokorenných a kontajnerovaných rastlín – letničky, trvalky, skalničky, balkónové kvety, bonsaje, lesné, okrasné, úžitkové a ovocné dreviny.
Špeciálnu ponuku predstavuje sortiment lesných semenáčikov a sadeníc. Voľnokorenný sadbový materiál je pestovaný klasickými a progresívnymi technológiami výsevov, škôlkovaním a podrezávaním koreňového systému.
V sezóne JESEŇ 2018 – Jar 2019 Vám ponúkame nasledovný sortiment voľnokorenných lesných a okrasných semenáčikov,  sadeníc a odrastkov – cena sa vždy tvorí na základe dohody.

Drevina

EK
nový

Vek

Výška-cm

Množs.
tis.ks

Cena

Smrek
obyčajný

SM

Picea
abies

pab215LM-617

1/0

-5

60

0,05-0,1

pab216LM-123

1/0

-5

45

0,05-0,1

pab224KM-026

1/0

-5

95

0,05-0,1

pab215LM-617

2/0

5,15

80

0,1-0,17

pab215LM-617

2/0

5-15

120

0,1-0,17

pab216LM-123

2/0

5-15

40

0,1-0,17

pab216LM-123

2/0

5-15

150

0,1-0,17

pab215LM-617

2-1

15-40

20

0,12-0,50

pab216LM-123

2-1

15-40

60

0,12-0,50

pab226NO-518

2-1

15-40

50

0,12-0,50

pab
216TS-839

2-1

15-40

50

0,12-0,50

pab225KM-029

2-1

15-40

70

0,12-0,50

pab224KM-026

2-1

15-40

90

0,12-0,50

pab216LM-123

1-3

20-80

180

0,15-1,00

pab215LM-617

2-2

20-80

180

0,15-1,00

pab215LM-617

2-2

20-80

30

0,15-1,00

pab216LM-123

2-2

20-80

110

0,15-1,00

pab
225CA-007

2-2

20-80

25

0,15-1,00

pab215LM-760

2-2

20-80

50

0,15-1,00

pab236SN-710

2-2

20-80

40

0,15-1,00

Smrekovec
opadavý

SC

Larix
decidua

lde215LM-020

1/0

-10

40

0,10-0,15

lde217LM-045

1/0

-10

60

0,10-0,15

lde125LM-019

1/0

-10

35

0,10-0,15

lde116LM-018

1/0

-10

30

0,10-0,15

lde216LM-018

1-1

15-40

30

0,15-0,50

lde225LM-019

1-1

15-40

40

0,15-0,50

lde225LM-019

1-1

15-40

40

0,15-0,50

lde216LM-018

1-1

15-40

90

0,15-0,50

lde225LM-019

1-2

20-120

50

0,17-1,00

lde216LM-018

1-2

20-120

4

0,17-1,00

lde225LM-016

1-2

20-120

19

0,17-1,00

lde216LM-018

1-2

20-120

6

0,17-1,00

Borovica
lesná

BO

Pinus
silvestris

psy215LM-340

1/0

-10

90

0,10

psy215LM-340

1-1

10-30

40

0,10-0,25

psy215LM-340

1-2

15-40

30

0,10-1,00

psy215LM-340

1-2

15-40

5

0,10-1,00

Jedľa
bielokôrá

JD

Abies
alba

aal116LM-015

1/0

-10

100

0,10

aal215LM-055

2/0

10-20

100

0,10-0,20

aal216TS-662

2/0

10-20

100

0,10-0,20

aal216TS-662

2-1

15-40

25

0,15-0,50

aal216LM-052

2-3

15-40

6,6

0,15-0,50

aal225SN-044

2-4

15-40

8

0,15-0,50

Kosodrevina

KS

Pinus
mugo

pmu118LM-101

2/0

-10

10

0,10-0,30

pmu118LM-101

1-1

10-30

10

0,40-0,50

pmu118LM-101

1-2

20-50

10

0,20-3,00

Borovica
limb.

LB

pce118PP-115

2/0

-10

80

0,20+

pce318PP-003

2-3-9

30-150

0,5

1,00-50,00

Borovica
čierna

BC

Pinus
nigra

Liptov

1/0

-10

3

0,10+

Liptov

1-1

15-40

1

0,20-5,00

Buk
lesný

BK

Fagus
sylvatica

fsy
215DT-282

1-1

20-60

55

0,13-0,50

fsy225SV-048

1-1

20-60

50

0,13-0,50

fsy224TV-003

1-1

20-60

60

0,13-0,50

fsy224TV-003

1-2

20-60

20

0,13-0,50

fsy213KA-292

1-2

20-60

40

0,13-0,50

fsy
214DT-283

1-3-1

20-60

20

0,13-0,50

Jelša
sivá

JX

Alnus
incana

ain115LM-001

1-1

30-150

10

0,15-3,00

Jelša
lepkavá

JL

Alnus
glutinosa

agl115LM-001

1-1

30-150

8

0,15-3,00

Jelša
zelená

JZ

Alnus
viridis

avi117LM-117

1-0

-20

6

0,10+

avi116LM-015

1-2

20-80

2

0,10-0,50

avi117LM-015

1-2

20-80

3

0,10-0,50

avi117LM-015

1-1

20-80

3

Jaseň
štíhly

JS

Fraxinus
excels.

fex115LM-001

1/0

-20

10

0,10+

fex115LM-001

1-2

20-60

3

0,10-0,30

Dub
zimný

DZ

Quercus
petraea

qpc212ZM-489

1-1

20-40

3

0,10-0,30

qpc213BS-004

1-2-3

20-40

1,5

0,10-0,30

Javor
horský

JH

Acer
pseudoplatanus

aps115LM-001

1/0

10-30

5

0,10+

aps115LM-001

1-1

30-80

10

0,10-1,00

Javor
mliečny

JM

Acer
platanoides

apl115LM-010

1/0

10-30

5

0,10+

apl115LM-001

1-1

30-80

2

0,10-1,00

Breza
plstnatá

BV

Betula
pubs.xverruc

bpu115LM-002

1/0

-5

10

0,10+

bpu115LM-002

1-1

20-80

6

0,10-1,00

Breza
bradav

BR

Betula
verucc.

bpe115LM-002

1/0

-5

10

0,10

bpe116LM-017

1/0

-5

20

0,10

bpe115LM-002

1-1

20-80

8

0,10-1,00

bpe116LM-017

1-1

20-80

6

0,10-1,00

Lipa
veľkolistá

LV

Tilia
plath.

Liptov

1-1

15-40

1

0,2-3,00

Lipa
malolistá

LM

Tilia
cordata

tco115LM-001

1-4

30-80

60-150

0,30-10,00

tco115LM-008

1-9

60-300

80-250

1,00-300,00

Hrab
obyčajný

HB

Carpinus
betulus

Liptov

1/0

15-30

1

0,10-0,50

Liptov

1-1

80-200

0,5

1,00-150,00

Brest
horský

BH

Ulmus
scabra

umo115LM-009

1/0

5-15

10

0,10-0,30

umo115LM-009

1-1

15-80

2

0,10-3,00

Jarabina
vtáčia

JB

Sorbus
aucuparia

sau115LM-002

1/0

10-40

10

0,10-0,30

sau115LM-001

1-1

20-80

10

0,10-0,50

sau117LM-115

1-1

20-80

10

0,10-0,50

sau117LM-115

1-2

40-120

3

0,20-5,00

Pagaštan
konský

GK

Aesculus
hyppocasta.

Liptov

1/0

20-30

0,8

0,10-1,00

Liptov

1-1

20-60

0,5

0,20-3,00

Duglaska
tisolistá

DG

Pseudotsuga
menz
.

Liptov

1/0

-10

3

0,10+

Liptov

1-1

15-40

2

0,10-1,00

Liptov

2/3

30-60

1

0,30-5,00

 

Jedle- voňavá, kórejská, kaukazská, grécka.
Hlohy, tisy, šípka, kaliny, tuje rôznej veľkosti.
Borovice himalájske, čierne, Banksove, brezy a iné druhy a kultivary.

+ letničky, trvalky, ovocné dreviny, ruže, odrastky 1-5m obaľované, voľnokorenné, kríky, vianočné stromčeky, substráty, záhradná architektúra, poradenstvo, servis.
Bonsaje- pre začiatočníkov aj pokročilých.

Uvedené ceny sú orientačné, dohoda je možná-pri väčšom odbere je cena tvorená po vzájomnej dohode. V prípade potreby a záujmu môžeme zabezpečiť dovoz materiálu.
Kontakt: Ing. Milan Šušlík, Záhradníctvo , Vavrišovo 906 ( pri kostole).
Objednávky: Ing. Milan Šušlík-SILVEEX, Liptovský Peter 254, 033 01 Liptovský Hrádok
Mob.: 0903 501 763
Email: silveex@hradok.net, zahradnictvo@hradok.net
www.zahradnictvo-suslik.sk

Pri objednávkach, prosím, uvádzajte Vašu emailovú adresu a telefónny kontakt, skvalitníme a zrýchlime našu komunikáciu.
Ďakujeme.

Sme tu pre Vás a Vaše potešenie, tešíme sa na stretnutie.

S úctou

Ing. Milan Šušlík
majiteľ a riaditeľ firmy