Ing. Milan Šušlík – SILVEEX

Semenáčiky a sadenice lesných drevín

Dlhodobo sa venujeme pestovaniu sadbového materiálu, zberu semien z registrovaných zdrojov, stratifikáciou, výsevmi a škôlkovaním. Odborná spôsobilosť č. 2109/2001 – 710 a registrácia č. LM-A071 P.

Vážení obchodní partneri,

 

naša firma si Vám dovoľuje predložiť náš ponukový list na sezónu JESEŇ 2016 – JAR 2017

Produkčná plocha našej firmy o výmere 2 ha sa nachádza v 700 m.n.m. v obci Vavrišovo.

Dlhodobo sa venujeme pestovaniu sadbového materiálu, zberu semien z registrovaných zdrojov a okrasných drevín, stratifikáciou, výsevmi a škôlkovaním. Odborná spôsobilosť č. 2109/2001 – 710 a registrácia č. LM-A071 P.

Vo svojej ponuke máme rôzne druhy voľnokorenných a kontajnerovaných rastlín – letničky, trvalky, skalničky, balkónové kvety, bonsaje, lesné, okrasné, úžitkové a ovocné dreviny.

Špeciálnu ponuku predstavuje sortiment lesných semenáčikov a sadeníc. Voľnokorenný sadbový materiál je pestovaný klasickými a progresívnymi technológiami výsevov, škôlkovaním a podrezávaním koreňového systému.

V sezóne JESEŇ 2016 – Jar 2017 Vám ponúkame nasledovný sortiment voľnokorenných lesných a okrasných semenáčikov,  sadeníc a odrastkov – cena sa vždy tvorí na základe dohody.

 

Drevina

EK nový

Vek

Výška-cm

Množs. tis.ks

Cena

           

Smrek obyčajný

pab215LM-617

1/0

-5

20

0,05

SM

pab216LM-123

1/0

-5

60

0,05

Picea abies

pab216TS-839

1/0

-5

50

0,05

 

pab226NO-518

1/0

-5

50

0,05

 

pab225KM-029

1/0

-5

70

0,05

 

pab224KM-026

1/0

-5

90

0,05

 

pab215LM-617

2/0

5-20

250

0,10-0,20

 

pab215LM-617

2/0

5-30

30

0,10-0,20

 

pab216LM-123

2/0

10-30

155

0,10-0,20

 

pab216LM-123

1/1

10-30

240

0,10-0,20

 

pab225CA-007

2/0

5-25

55

0,10-0,20

 

pab215LM-760

2/0

5-25

80

0,10-0,20

 

pab236SN-710

2/0

5-25

45

0,10-0,20

 

pab236SN-710

2-1

15-50

2

0,17-0,30

 

pab216LM-123

2-1

20-50

6

0,17-0,50

 

pab216LM-123

2-2

20-50

15

0,17-0,50

 

pab236SN-710

1-4

20-50

6

0,17-0,50

           

Smrekovec opadavý

lde225LM-019

1/0

-20

55

0,10

SC

lde216LM-018

1/0

-20

5

0,10

Larix decidua

lde225LM-016

1/0

15-40

20

0,15-0,30

 

lde216LM-018

1/0

15-40

40

0,15-0,30

 

lde216LM-018

1-1

20–60

25

0,20-1,00

 

lde225LM-016

1-1

20-60

15

0,20-1,00

           

Borovica lesná/  BO

psy216LM-012

1/0

-10

10

0,10

Pinus silvestris

psy215LM-340

1/0

20-60

30

0,10

 

psy215LM-340

1/0

20-60

15

0,10

 

psy215LM-340

1-1

20-60

10

0,12-0,50

           

Jedľa bielokôrá

aal216TS-662

1/0

-10

30

0,20

JD

aal216LM-052

2-1

15-30

15

0,15-0,50

Abies alba

aal225SN-044

2-2

15-30

10

0,15-0,50

 

aal216LM-032

2-2

15-30

26

0,15-0,50

           

Kosodrevina

pmu118LM-101

1/0

-10

20

0,10

KS

pmu118LM-101

1-1

10-20

15

0,10-0,50

Pinus mugo

pmu118LM-101

2-4

30-60

5

0,30-5,00

           

Borovica limb.  LB

pce318PP-003

2-1-7

50-150

0,8

0,50-20,00

 

         

Borovica  čierna BC

Liptov

1/0

15

1

0,20

Pinus nigra

Liptov

1-1

20-50

1

0,30-5,00

           

Buk lesný

fsy224TV-003

1/0

20-40

45

0,15-0,50

BK

fsy213KA-292

1/0

2

65

0,15-0,50

Fagus sylvatica

fsy 214DT-28/3

1-2

25-60

40

0,15-0,50

 

fsy216-LM-001

1-2

25-60

22

0,15-0,50

           

Jelša sivá  JX

ain115LM-001

1/0

20-40

10

0,10-0,18

Alnus incana

ain115LM-001

1-1

40-100

15

0,10-5,00

 

         

Jelša lepkavá JL

agl115LM-001

1-1

30-120

4

0,15-5,00

Alnus glutinosa

         

 

         

Jelša zelená JZ

avi116LM-015

1/0

15-40

3

0,10-0,30

Alnus viridis

avi117LM-015

1/0

15-40

5

0,10-0,30

           

Jaseň štíhly/  JS

fex115LM-001

1/0

10-40

15

0,10-0,30

Fraxinus excels.

fex115LM-008

1-6

50-150

1

0,20-5,00

 

         

Dub zimný/  DZ

qpc213BS-004

1-2-1

20-50

2

0,15-2,00

Quercus petraea

         

 

         

Javor horský/  JH

aps115LM-001

1/0

15-40

10

0,10-0,30

Acer pseudoplatanus

aps115LM-001

1-1

30-80

3

0,15-3,00

 

         

Javor mliečny JM

apl115LM-001

1-2

50-200

2

00,15-15,00

Acer platanoides

         

 

         

Breza plstnatá BV

bpv115LM-001

1/0

 

15

0,05

Betula pubs.xverruc

bpv115LM-001

1-1

30-100

10

0,10-5,00

 

         

Breza bradav.BR

bpe115LM-001

1/0

-5

15

0,05

Betula verucc.

bpe117LM-215

1//0

-5

20

0,05

 

bpe115LM-001

1-1

30-60

12

0,10-5,00

 

bpe117LM-215

1-1

30-60

13

0,10-5,00

           

Lipa malolistá/  LM

tco115LM-001

1-2

20-80

1

0,10-1,00

Tilia cordata

tco115LM-008

1-7

60-200

5

0,30-10,00

           

Hrab obyčajný/  HB

cbe114BY-004

2-1-1-8

80-250

2

0,30-25,00

Carpinus betulus

         
           

Brest horský

umo115LM-009

1/0

20-40

10

0,10-0,50

BH

umo115LM-009

1-1

20-60

2

0,10-0,50

Ulmus scabra

         
           

Jarabina vtáčia

sau115LM-001

1/0

15-40

10

0,10-0,30

JB

sau117LM-115

1/0

15-40

10

0,10-0,30

Sorbus aucuparia

sau115LM-001

1-1

20-120

2

0,10-5,00

           

Duglaska tisolistá

Liptov

1/0

 

3

 

DG

 

1-2

 

2

 

Pseudotsuga menz.

         

 

         

Pagaštan konský GK

Liptov

1-2

 

0,2

 

Aesculus hipocas

         

 

         

 

Jedle- voňavá, kórejská, kaukazská a iné dreviny podľa vlastného výberu 10-50cm                        0,20-3,00

Hlohy, tisy,šípka, kaliny, tuje rôznej veľkosti

Borovice himalájske, čierne, Banksove

 

+ letničky, trvalky, ovocné dreviny, ruže, odrastky, kríky, substráty, záhradná architektúra, poradenstvo, servis.

 

Uvedené ceny sú orientačné, dohoda je možná-pri väčšom odbere je cena tvorená po vzájomnej dohode. V prípade potreby a záujmu môžeme zabezpečiť dovoz  materiálu.

Kontakt: Ing. Milan Šušlík, Záhradníctvo , Vavrišovo 906 ( pri kostole).

Objednávky: Ing. Milan Šušlík-SILVEEX, Liptovský Peter 254, 033 01 Liptovský Hrádok

Mob.: 0903 501 763

Email: silveex@hradok.net, zahradnictvo@hradok.net

www.zahradnictvo-suslik.sk

 

Pri objednávkach, prosím, uvádzajte Vašu emailovú adresu a telefónny kontakt, skvalitníme a zrýchlime našu komunikáciu.

Ďakujeme.

Ing. Milan Šušlík

majiteľ a riaditeľ firmy